Alle Pedagogisch medewerkers van Kindercentrum ’t Koekoeksnest zijn VVE gediplomeerd

De basis is een respectvolle, individuele en positieve benadering naar kinderen, ouders en medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat kinderen begeleid worden in een vertrouwde, leerzame en huislijke omgeving, waarbij er voor de kinderen een optimale en vertrouwde  omgeving ontstaat .Zo kunnen kinderen zich goed en in hun eigen tempo ontwikkelen.

Naast zorg, spelen en ontmoeten wordt binnen kindercentrum ‘t Koekoeksnest expliciet aandacht besteed aan de ontwikkeling van de kinderen en het  signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden. Door middel van de inzet van minimaal 10 uur en maximaal 16 uur per week  Voor- en Vroegschoolse Educatie ( in de ochtend  8.30/ 12.30  ) wil het kindercentrum ‘t Koekoeksnest de kinderen een betere startpositie bieden op de basisschool. VVE- programma’s zijn educatieve programma’s gericht op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden beginnend in de kinderdagverblijven en doorlopend tot en met groep twee van de basisschool.

In het ons kindercentrum   wordt er gewerkt met Uk & Puk, een methode uit de VVE (voorschoolse educatie) programma’s. Binnen het VVE progamma is aandacht voor de brede ontwikkelingsstimulering van de kinderen in een groep ,in de kleine groep en het kind afzonderlijk. De leidsters  zijn geschoold om met Uk & Puk  te werken.

 

In de wijk Emmermeer hebben de scholen gekozen voor Schatkist. In overleg met de scholen en gemeentelijk beleid is gekozen voor Uk & Puk in ons kinderdagverblijf,daar deze methode goed aansluit bij Schatkist. Wij vinden het belangrijk dat er een goede doorgaande lijn is naar de scholen. Zodat kinderen al bekend zijn met de methode en werkwijze. Dit bied veiligheid en continuïteit en zal de overgang naar de school soepeler doen verlopen. Wij zijn van mening dat de VVE methode Uk en Puk kinderen een betere start geeft als zij naar school gaan.

 

Het programma bestaat uit 10 thema’s die gedurende 40 weken per jaar in willekeurige volgorde kunnen worden uitgevoerd. De thema’s komen uit de directe belevingswereld van de kinderen. Uk en Puk biedt kinderen uitdagende activiteiten aan waarin zij actief en zelf bezig zijn. Met de activiteiten wordt ingespeeld op de verschillende stadia van taalontwikkeling,op de ontwikkeling van sociaal emotionele vaardigheden, de motoriek en aan de beginnende rekenontwikkeling waarin de kinderen zich bevinden.

De thema’s zijn vast gelegd in het jaar progamma van het Koekoeksnest.

 

Uk en Puk  bestaat uit tien 4-wekelijkse thema’s.

 

  • Welkom Puk
  • Wat heb jij aan vandaag?
  • Eet smakelijk
  • Dat ben ik
  • Reuzen en Kabouters
  • Regen
  • Hatsjoe!
  • Knuffels
  • Oef wat warm

 

Voor afgaande elk thema ontvangen ouders  informatie via het informatiebord er wordt ook een brief meegegeven met tips en activiteiten over de wijze waarop zij  thuis kunnen  aansluiten op het thema. De ruimte en de thema kast wordt ingericht, met boeken, materialen, plaatjes en raamschilderingen passend bij het thema. 

 

Taalontwikkeling:

 

Met de activiteiten wordt ingespeeld op de verschillende ontwikkelingniveaus, waarin de kinderen zich bevinden. Op ‘t Koekoeksnest wordt de taalontwikkeling nauwlettend in de gaten gehouden en gestimuleerd door taalspelletjes, liedjes, versjes, kringgesprekken.

We lezen het boek dat bij het thema hoort maar ook de boekjes van de bibliotheek die bij het thema passen. Dit gebeurt ook interactief door kinderen zelf te laten vertellen over wat ze zien in het boek. Naar aanleiding hiervan vertellen ze ook hun eigen belevingen. Ouders krijgen een boekentas mee, maar kunnen ook boekjes lenen uit onze eigen boekenkast.

Als de boekjes worden voorgelezen de woorden en plaatjes benoemd. Wij stimuleren en vragen de kinderen doormiddel van de plaatjes aan te wijzen deze ook  te benoemen.

In de babygroep worden ook alle handelingen die we doen benoemd, zoals bijvoorbeeld tijdens het verschonen, aankleden, fruit schillen, gezichtjes poetsen enz.

Puk en Ko