Alle Pedagogisch medewerkers van Kindercentrum ’t Koekoeksnest zijn VVE gediplomeerd

Puk en Ko is een programma voor peutergroepen .Doel van Puk en Ko is peuters die vaardigheden bij te brengen die een soepele overgang naar de basisschool mogelijk maken. De taalontwikkeling staat daarbij voorop, maar ook sociaalcommunicatieve en een eerste oriëntatie op rekenen komen aan bod. Puk en Ko werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van peuters. De activiteiten passen in het gebruikelijke dagritme van het kindercentrum. Er zijn tien thema’s met activiteiten waaronder spel, spel in een themahoek,
ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, eten en drinken, expressie en bewegen.

Met Puk en Ko maak je gebruik van de volgende materialen;

 • Handpop Puk
 • Prentenboeken
 • Knieboeken
 • Cd’s met liedjes en verhalen
 • Gebruikswijzer
 • Observatielijst

Kenmerken van Puk en Ko;

 • Is flexibel inzetbaar
 • Spelenderwijs leren en ontdekken
 • Spelenderwijs leren en ontdekken
 • Handvaten om de taalontwikkeling gericht te stimuleren.
 • Interactief, betekenisvol en actief leren.

Waarschijnlijk hebt u als ouder al kennisgemaakt met Puk de handpop, hij is in ieder geval enthousiast door de kinderen ontvangen. Puk eet graag een hapje mee aan tafel, gaat met ons buiten spelen, we lezen een boekje aan tafel, op schoot op het kleed...enz. Ook wordt er door de kinderen fijn met Puk gespeeld. Puk maakt al helemaal deel uit van de groepen.
Onze pedagogische medewerkers zijn enthousiast aan de slag gegaan om Puk en Ko te introduceren, en hebben al een thema behandeld doormiddel van diverse activiteiten.

Puk en Ko