Oudercommissie

Het is belangrijk dat er van alle groepen binnen de kinderdagverblijf ouders vertegenwoordigd zijn, pas dan kan je de gang van zaken goed volgen. We zijn altijd wel op zoek naar nieuwe leden. Kindercentrum ’t Koekoeksnest heeft voor elke vestiging een Oudercommissie.


Vanuit de wet op de kinderopvang heeft de oudercommissie het recht  om te adviseren over de volgende onderwerpen:

  • Pedagogisch beleidsplan
  • Voedingsaangelegenheden
  • Risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
  • Openingstijden
  • Klachtenregeling en het aanwijzen van de leden van de klachtencommissie
  • Prijs van de Kinderopvang
  • Kwaliteitsbeleid met betrekking tot: groepsgrootte, aantal kinderen per leidster, opleidingseisen beroepskrachten in opleiding

Het vraagt een kleine tijdsinvestering, maar het is ook erg leuk om samen met andere ouders betrokken te worden bij de gang van zaken rondom  ons kindercentrum.

Het is belangrijk dat er van alle groepen binnen de kinderdagverblijf ouders vertegenwoordigd zijn, pas dan kun je goed de gang van zaken volgen. We zijn altijd wel opzoek naar nieuwe leden.

Bent u iemand die zich in wil zetten voor kwalitatief goede kinderopvang? Dan bent u van harte welkom om ons, de oudercommissie van kinderdagverblijf ’t Koekoeksnest, te komen versterken! Wij zijn namelijk op zoek naar nieuwe leden!

Het is belangrijk dat er van alle groepen binnen de kinderdagverblijf ouders vertegenwoordigd zijn, pas dan kun je goed de gang van zaken volgen. We zijn altijd wel op zoek naar nieuwe leden.

 

Bent u iemand die zich in wil zetten voor kwalitatief goede kinderopvang?

Dan bent u van harte welkom om ons, de oudercommissie van kinderdagverblijf ’t Koekoeksnest, te komen versterken!

 

U kunt zich hiervoor aanmelden bij de Directeur van Kindercentrum ’t Koekoeksnest Marijke Hummel