Klachtencommissie

Stichting Kindercentrum ’t Koekoeksnest is aangesloten bij de Geschillencommissie .

We willen graag dat u meer dan tevreden bent over onze kinderopvang.
Daar zetten we ons elke dag voor in. Heeft u een opmerking, een meningsverschil met een medewerker of een klacht?

De eerste stap is dat u dit bespreekt met de medewerker om wie het gaat.

Komt u er niet uit in dat gesprek?  Dan kan u schriftelijk via onze directeur Marijke Hummel uw klacht melden .
Mocht dat ook geen oplossing opleveren kunt u via www.degeschillencommissie.nl  uw klacht indienen.
 
Dit betekend dat de Geschillencommissie Kinderopvang de klacht gaat behandelen conform het toepasselijk reglement. Voor meer informatie over dit reglement.
www.klachtenloket-kinderopvang