Voor kinderdagopvang in Emmen bent u bij Kindercentrum ‘t Koekoeksnest op het juiste adres

Kinderdagverblijf het Koekoeksnest is een kleinschalige kinderdagopvang waar ieder kind de aandacht krijgt die het verdient.

In het ons kindercentrum   wordt er gewerkt met Uk & Puk, een methode uit de VVE (voorschoolse educatie) programma’s. Binnen het VVE progamma is aandacht voor de brede ontwikkelingsstimulering van de kinderen in een groep ,in de kleine groep en het kind afzonderlijk. De leidsters  zijn geschoold om met Uk & Puk  te werken.

Het kinderdagverblijf is gelegen in een rustig hofje in Emmermeer. Naast dagopvang bieden we buitenschoolse opvang en opvang in een babygroep en een peuter plus groep.

We zijn voorzien van alle gemakken en comfort waardoor we uw kind een geborgen en veilige omgeving kunnen bieden waarin de kinderen zich al snel als thuis voelen.

Ons vaste en gediplomeerde team beschikt over veel kennis, ervaring en inzet waardoor u uw kind aan onze zorg kunt toe vertrouwen.

...We zitten ook op Facebook!